O projekcie

Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie
na rynek innowacyjnych filtrów stosowanych w systemach wentylacyjnoklimatyzacyjnych
Celem ogólnym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności poprzez
wdrożenie do przedsiębiorstwa nowych produktów opracowanych w wyniku prac
badawczo-rozwojowych.
Planowane efekty projektu:

  • wdrożenie innowacyjnej technologii oraz innowacyjnych produktów,
  • zastosowanie rozwiązań wpływających pozytywnie na środowisko,
  • utworzenie nowego miejsca pracy,
  • wzrost przychodów poprzez dywersyfikację dotychczasowej oferty na rynku krajowym i międzynarodowym,
  • pozyskanie rynków zagranicznych i wzrost przychodów z tytułu eksportu
  • zwiększenie poziomu zadowolenia klientów z oferty i produktów firmy.


www.mapadotacji.gov.pl


Całkowita wartość projektu: 1 979 020,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 778 225,30 zł