Historia firmy

Na skutek zapotrzebowania dawnej Petrochemii Płock S.A. a obecnie PKNORLEN S.A., w 1989 roku zostało założone Biuro Handlowe firmyNOWAKOWSKI z siedzibą w Płocku zarządzaną polskim kapitałem.Początkowo firma zajmowała się produkcją na rzecz Orlenu verticali, anastępnie świadczyła usługi w zakresie ultradźwiękowego czyszczeniażaluzji oraz wprowadziła na życzenie Koncernu czyszczenie sufitówpodwieszanych.

Zapotrzebowanie z roku na rok rosło w bardzo szybkim tempie, dlatego teżfirma zdecydowała sprostać zapotrzebowaniom firm z terenu całego kraju. W 2000 roku rozszerzyliśmy zakres działania o Warszawę, w dalszychlatach objęliśmy zasięg działania cały kraj. Dzisiaj prowadzimy prace nawielu płaszczyznach jednocześnie, w kilku miastach kraju w jednym czasie.Poziom usług utrzymujemy na najwyższym poziomie, o czym świadczyobszerna lista referencyjna naszych zadowolonych klientów.

Usługa czyszczenia przewodów went.

Zanim wprowadziliśmy usługę czyszczenia kanałów wentylacyjnych,wykonaliśmy szereg badań: rynkowe, proces technologiczny,bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten proces trwał od 1997 roku do 2001 roku, w którym wykonaliśmy I-sze czyszczenie kanałów z PCV. W 2003 roku zdecydowaliśmy się wspólnie z firmami z USA orazSzwecji na zakup najnowszego, zaawansowanego technologicznieniezbędnego oprzyrządowania, urządzeń i sprzętu pomocniczego.

Obecnie wraz z pracownikami naukowymi prowadzimy badania nadrobotyzacją wspomnianej usługi. Celem badań ma być stworzeniepojazdów, robotów, które wykonają czynności, które dziś były trudne i zajmowały zbyt dużo czasu.Mocno rozbudowany system usług firmy sprawił, iż zdecydowaliśmysię na powierzenie zadań higieny wentylacji nowej Agencji. Dlatego też przy udziale firmy z USA, Szwecji powołaliśmy do życia w 2003roku EUROPEJSKĄ AGENCJĘ HIGIENY WENTYLACJI, która zajmie się stricto problemami z zakresu higieny wentylacji.

Powołaliśmy nową AGENCJĘ:

Na skutek prężnie działającego zespołu NOWAKOWSKI,międzynarodowej współpracy z producentam i urządzeń do higienywentylacji, powstała Europejska Agencja Higieny Wentylacji zwiększościowym pakietem własnościowym firmy NOWAKOWSKI. Agencja ma za zadanie tylko i wyłącznie rozwiązywać problemyzwiązane z czystością przewodów wentylacyjnych, informować,przeprowadzać inspekcję przewodów, badać, dobierać odpowiednietechnologie i czyścić.

Wspierana i wyposażona przez Biuro Handlowe firmy NOWAKOWSKI, polską Wemaa, niemiecką Weidner, szwedzkąfirmę ScandtechT ,amerykańską ThermaKleenT i ZefonTIntl.monitorującą jakość powietrza prowadzi prace na terenie całegokraju. W 2005 wykupiliśmy 10% udziałów w niemieckiej firmie INTERCLEAN GmbH zsiedzibą w Willich

W naszej ofercie

Czyszczenie wentylacji

Czyszczenie wentylacji

Zajmujemy się kompleksowym czyszczeniem wentylacji. Siedziba naszej firmy mieści się w Płocku, usługi czyszczenia wentylacji świadczymy również w okolicach. Posiadamy specjalistyczne umiejętności, niezbędny sprzęt, zaawansowany technologicznie i doświadczenie, dzięki któremu wykonywane przez nas czyszczenie wentylacji to usługa kompleksowa, sprawdzona i wykonana bez większego zamieszania. więcej informacji

Czyszczenie sufitów

Czyszczenie sufitów

Pracujemy od 1989 roku, stale się doskonalimy w sztuce czyszczenia wentylacji, żaluzji, jak i czyszczenia sufitów, opraw oświetleniowych i pokryć ściennych. Korzystamy z rozwoju technologii, posiadamy specjalistyczny sprzęt, wykwalifikowanych pracowników i ogromne doświadczenie, dzięki któremu czyszczenie sufitów wykonujemy sprawnie i szybko. Zajmujemy się również czyszczeniem opraw oświetleniowych i pokryć ściennych, dzięki czemu możemy pochwalić się kompleksowością usług. więcej informacji

Czyszczenie żaluzji

Czyszczenie żaluzji

Na żaluzjach w biurach i budynkach użyteczności publicznej zbiera się kurz, pył, roztocza, bakterie i grzyby, dlatego tak istotne jest regularne czyszczenie żaluzji poziomych i verticali. Wykonujemy profesjonalną usługę czyszczenia żaluzji nowoczesnymi urządzeniami ultradźwiękowymi. Dzięki technologii mycia za pomocą ultradźwięków, proces czyszczenia żaluzji poziomych lub verticali jest niezwykle sprawny i przebiega bardzo szybko. więcej informacji

Filtry do wentylacji

Filtry do wentylacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. więcej informacji